“Kendine doğru yolculuğunda bulacakların bulmayı
umduklarından çok daha fazla olacaktır…” Ausey

Hayatınızda sürekli olarak mücadele ettiğiniz neler?

Hangi konularda sürekli olarak meydan okumalarla karşı karşıya kalıyorsunuz?

Ne dersiniz; belki de artık bakış açınızı değiştirip bunlardan herbirinin evrenden gelen bir “uyan” çağrısı oldunuğunu görmenizin zamanı gelmiştir? Hayatınızdaki tüm bu mücadeleler ilahi akışı kesintiye uğratan bu engellerinizi farkedip dönüştürmeniz içindir! Günlük rutin koşuşturmanın içinde “uyan” alarmı çalmaya başladığında sadece alarmı kapatıp görmezden gelip hayatlarımıza devam ediyoruz.

Biz alarmları kapattıkça da evren “uyan” çağrısının ses ayarını biraz daha yükseltmeye başlıyor. Bu da sizin açınızdan işlerin biraz daha karmaşıklaşması, mücadelelerin artması demek oluyor. Gelen mesajları farketmek çözümlemek ve dönüştürmek gerekir.

Kimi blokajlar karmik paternler, kimi blokajlar DNA’sal kodlar (genetik kodlar) nedeniyle hayatımızda bazı olaylara yol açarlar. Tekrarlanan tüm fiziksel ve ruhsal olaylar/durumlar çözümlenmeyi bekleyen kalıplar / döngüler / duygulardan mesajlar içerirler. Siz bu mesajı tam olarak alıp idrak edinceye kadar da aynı ya da benzer olaylar/durumlar/kişilerle çalışmaya devam edersiniz.

Işık Beden Çalışmalar

 

“Yaşamın mekaniğini yargılamak yerine onu anlayıp
değiştirmeye başlamak gerekir… Ve bu mekaniği çalıştıran parçalardan birisin. Ve tamircisi de sensin…” Ausey

 

Işık Beden Instagram'da

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.